Sản phẩm nước I-on Life

Chai i-on Life 330ml

Chai i-on Life 450ml

Chai i-on Life 1.25l

Bình i-on Life 4.5l

Bình I-on Life 19l có vòi

Bình I-on Life 19l úp

Máy nước nóng lạnh

Máy Điện Giải OSG

Tại Việt Nam, CTCP Nước Hoàng Minh là đối tác chiến lược của tập đoàn OSG trong phân phối các sản phẩm của tập đoàn tại Việt Nam. Dòng sản phẩm máy lọc nước ion kiềm không chỉ được sử dụng tại nhà mà còn được sử dụng cho các khách sạn, nhà hàng và sản xuất công nghiệp nước uống đóng chai.

Xem chi tiết
5 tính chất khác biệt của sản phẩm