Tuyển Dụng Tài Xế Xe Tải

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Phụ Xe

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh tuyển dụng nhân viên tháng 09 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nhà Máy

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên ISO

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Trì Máy Nước Nóng Lạnh

03-09-2019
Công ty CP Nước Hoàng Minh tuyển dụng nhân viên bảo trì máy nóng lạnh tháng 09/2019

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LÁI MÁY VỆ SINH NHÀ MÁY

03-09-2019
Thông tin tuyển dụng nhân viên vệ sinh nhà máy sản xuất nước uống ion Life tháng 09 năm 2019. Ưu tiên các bạn khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn.