Nguồn nước của TP.HCM đứng trước nguy cơ mất an toàn

26-09-2019
Nguồn cung cấp nước sạch của TP.HCM đang hoạt động ổn định, tuy nhiên Sở Xây Dựng lo ngại nhiều diễn biến bất thường trong tương lai.

Tuyển Dụng Tài Xế Xe Tải

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Phụ Xe

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh tuyển dụng nhân viên tháng 09 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Nhà Máy

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên ISO

23-09-2019
Công ty cổ phần nước Hoàng Minh thông báo tuyển dụng tháng 9 năm 2019

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Trì Máy Nước Nóng Lạnh

03-09-2019
Công ty CP Nước Hoàng Minh tuyển dụng nhân viên bảo trì máy nóng lạnh tháng 09/2019