CTCP Nước Hoàng Minh tiếp đón CEO tập đoàn OSG Nhật Bản

CTCP Nước Hoàng Minh, ion Life là đối tác chiến lược của tập đoàn OSG Nhật Bản. Ngày 09/11/2016, Tổng Giám Đốc tập đoàn OSG Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc với CTCP Nước Hoàng Minh. Trong buổi làm việc, hai bên đã có những cam kết hợp tác mới được phát triển giữa 2 công ty.

Nhận chuyển giao công nghệ nước ion kiềm
(028) 39 97 98 99