CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG & AN TOÀN THỰC PHẨM 2019

Với mục tiêu mang đến cho cộng đồng một sản phẩm chất lượng thoả mãn tốt nhất mong đợi của khách hàng. Nhà máy sản xuất đạt chất lượng ISO 22000:2005 và HACCP, Công ty cổ phần nước Hoàng Minh cam kết thực hiện theo đúng chính sách chất lượng & an toàn thực phẩm 2019. 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ION ALKALINE

Lô A106-107 KCN Thái Hoà, Đức Hoà 3, Tỉnh Long An

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 2019

 

  1. Luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm, đem đến sự thoả mãn tốt nhất cho khách hàng. 
  2. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ các yêu cầu của pháp luật có liên quan
  3. Chúng tôi cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và HACCP.
  4. Chính sách này được truyền đạt đến toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty và không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

                                                                                    Long An, ngày 02 tháng 01 năm 2019

                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    <Đã ký>      .

                                                                                                             VÕ ĐĂNG LINH