CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Sau khi khách hàng đặt hàng trên website ionlife.com.vn thì thông tin đơn hàng sẽ được chuyển về tổng đài. Sau đó tổng đài viên của i-on Life sẽ liên hệ khách hàng để xác nhận lại thông tin và thời gian giao hàng.

Đơn hàng sẽ được chuyển xuống đại lý phân phối gần khu vực khách hàng nhất. Đại lý được ủy quyền của i-on Life sẽ trực tiếp giao sản phẩm cho khách hàng và thanh toán tiền mặt tại điểm giao.