i-on Life đồng hành cùng chương trình Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An 2023

Ngày 25/10/2023 UBND tỉnh Long An phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức hội nghị Kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Long An, nhằm tạo điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội gặp gỡ các nhà nhập khẩu.

Tại chương trình kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An 2023 i-on Life có 1 khu vực trưng bày và tư vấn sản phẩm. Đây cũng là dịp các doanh nghiệp xuất khẩu có cơ hội gặp gỡ các nhà nhập khẩu, các hệ thống phân phối lớn, phát triển xuất khẩu qua thương mại điện tử.

Hình ảnh sự kiện và khu vực trưng bày sản phẩm của i-on Life tại chương trình kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu Long An.