PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

Dưới đây là Phương Thức Vận Chuyển (phương thức giao hàng) của i-on Life. Có 3 điều mà Qúy khách cần lưu ý:

1. Phạm vi giao hàng: Bao gồm khu vực TP. Hồ Chí Minh; Bình Dương; TP. Vũng Tàu; TP. Biên Hòa; TP. Tân An; TT Đức Hòa - Long An. 

2. Quy định thời gian giao hàng: 7 ngày trong tuần (trừ các ngày Lễ, Tết).

3. Quy định giao hàng và phí giao hàng: Đơn hàng tối thiểu từ 3 bình trở lên (đối với bình 19 lít); Giao hàng miễn phí trong khu vực TP. Hồ Chí Minh. 

Giá ký quỹ vỏ bình: 50.000 VNĐ/bình.