CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các thông tin cá nhân của khách hàng là điều vô cùng quan trọng đối với i-on Life, chính vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp được nêu ra ở bên dưới đây:
1 - Giao hàng quý khách đã mua tại ionlife.com.vn
2 - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.
3 - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

i-on Life cam kết sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi bất cứ thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên website cho một bên thứ ba nào khác. 

Tuy nhiên, i-on Life có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho đơn vị vận chuyển hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Website của i-on Life có thể sử dụng mã tiếp thị lại để theo dõi và thu thập thông tin, như: Loại trình duyệt, hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào, điều này hỗ trợ chúng tôi thiết lập các quảng cáo có mục tiêu trong tương lai.

Nếu khách có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét gì về chính sách bảo mật thông tin của i-on Life, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư điện tử đến: info@ionlife.com.vn