Tin tức

Kiểm nghiệm tính hiệu quả của nước Alakaline

10-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.

Tính chất và độ an toàn của nước Alakaline

05-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.

Kiểm nghiệm tính hiệu quả của nước Alakaline

05-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.

Tính chất và độ an toàn của nước Alakaline

04-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.

Kiểm nghiệm tính hiệu quả của nước Alakaline

04-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.

Tính chất và độ an toàn của nước Alakaline

04-12-2018

Lợi ích của nước ion alkaline để cải thiện bất ổn ở vùng bụng, để cải thiện bất thường trong đại tiện đã được kiểm chứng, và đang được chú tâm để chức năng hóa thành nước để uống. Ở đất nước chúng ta (Nhật Bản), hiện tại các thí nghiệm lâm sàng so sánh lấy đối tượng là hội chứng ruột quá mẫn cảm có vùng bụng bất ổn đang được tiến hành. Tại phòng nghiên cứu kể trên, đang xem xét về ảnh hưởng tới chức năng dạ dày của chuột, ngoài ra hiệu quả đối với những thương tổn ở niêm mạc dạ dày một cách thực nghiệm cũng sẽ được xem xét, cho nên chúng tôi xin giới thiệu ở đây một phần nào kết quả nêu trên.