Bình i-on Life 19l có vòi
Nhận chuyển giao công nghệ nước ion kiềm
(028) 39 97 98 99